Utek.se/Driftsäkerhet

Driftsäkerhet och förmåga att prestera

Termen driftsäkerhet (engelska: availability) är någonting som de flesta som arbetar med underhåll på något sätt har hört talas om. Den direkta betydelsen för termen driftsäkerhet är enligt det Svenska Institutet för Standarder (SIS): förmåga att prestera det som krävs och när det krävs (SS-EN 13306:2017). Som en förlängning brukar driftsäkerhet definieras ungefär som:

Driftsäkerheten är förmågan hos en utrustning att utföra de funktioner som krävs enligt givna förutsättningar under ett specificerat tidsintervall, under förutsättning att de stödresurser som krävs finns tillgängliga.

Funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet

Man brukar säga att driftsäkerheten är direkt beroende av de underliggande faktorerna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Tillsammans brukar driftsäkerhet tillsammans med de underliggande egenskaperna sammanfattas som tillförlitlighet.

Funktionssäkerhet

Funktionssäkerheten anger hur pålitlig en utrustning är, dvs. förmågan hos utrustningen att utföra en krävd funktion under givna förhållanden och ett givet tidsintervall. Ofta pratar man om funktionssäkerhet som en funktion som uttrycker chansen att lyckas eller risken att misslyckas beroende på tid, dvs. man mäter antal fel per tidsenhet för att uttrycka t.ex. MTTF (Mean Time To Failure) eller MTBF (Mean Time Between Failure). Där MTTF anges för system som generellt sett inte underhålls medan MTBF anges för system som genomgår underhåll/reparation. Den engelska benämningen för funktionssäkerhet är reliability.

Produktionsenhet i ett tryckeri som samlar upp färdig tryckprodukt direkt från en tryckpress.

Produktionsenhet i ett tryckeri som samlar upp färdig tryckprodukt direkt från en tryckpress.

Underhållsmässighet

Underhållsmässighet är ett sätt att beskriva hur det är möjligt att utföra underhåll på en utrustning, ofta är man ute efter ett svar på frågorna "hur lätt är det att göra underhåll på denna enhet?" samt "är det ens möjligt att utföra underhåll på denna enhet?". Man brukar mäta underhållsmässighet i tid att genomföra en aktivitet enligt given dokumentation med specificerade reservdelar och verktyg. Den engelska benämningen för underhållsmässighet är maintainability.

Underhållssäkerhet

Underhållssäkerheten är sedan ett mått på hur organisering av underhåll samt själva logistiken runt underhållet fungerar. Stilleståndstider och andra väntetider runt underhåll kan ofta direkt härledas till underhållssäkerheten. Den engelska benämningen för underhållssäkerhet är maintenance support.

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet brukar användas som en sammanfattande term för driftsäkerhet och dess påverkande faktorer funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Den engelska benämningen för tillförlitlighet är dependability.

Anläggningseffektivitet

När man talar om driftsäkerhet kommer man ofta även in på begreppet anläggningseffektivitet, någonting som vanligtvis brukar benämnas TAK-faktor.

›› Läs mer om TAK och räkna ut TAK-faktorn med vår onlinekalkylator

Skriv en kommentar